Bug Village

2012/02/26

Du kommer att kunna bygga hela städer att leva skalbaggar, myror och andra djur. Men det måste börja med en liten by. Att bygga husen du kommer att locka nya arbetstagare som kommer att samla resurser för att bygga.

Ladda ner:


Video:

Gratis
Hämta Bug Village apk Gratis 3.09 MB version 1.7.1

uppmärksamhet! alla filer som lagras med tillstånd av författarna eller program som finns i det offentliga rummet på internet, om några av de filer som kränker dina rättigheter, kontakta oss gärna
Taggar:
Kommentarer: