Allierade i kriget

2014/04/07
  Allierade i kriget

Allierade i kriget

- Möt ett otroligt spel på
Android, som är direkt i din fritid
ett ögonblick. Din huvuduppgift
- Ta på
ta kommandot och orubblig
oövervinnerlig armé och
Förstör alla dina fiender
Allierade i
War.