Ukrainska lagarna

2013/10/15
  Ukrainska lagarna

Ukrainska lagarna - en stor app för Android med den rättsliga ramen för Ukraina. Här är konstitutionen och i Ukraina och lagarna, och det viktigaste alltid till hands.

I
Du har en fantastisk möjlighet
Möjlighet att spara den fullständiga texten till lagen om
mobil. De olika sökalternativ.