Nedräkning Anniversary

2015/12/17
Nedräkning Anniversary

Nedräkning Anniversary - en ansökan om Android-plattformen, vilket är en nedräkning innan det planerade datumet. Detta datum visas i widgeten. För att ställa in, såsom din födelsedag, måste du ange rätt datum, dvs. dag, månad och år, behövs det år ansökan för att avgöra hur mycket har du firar födelsedag