Nästa Clock Widget

2013/09/21
  Nästa Clock Widget

Nästa Clock Widget - väldigt cool
3D klocka
i
VI
de ljusa
widget
utvecklat
speciellt
för Next Launcher på Android-plattformen.

Nästa Music Widget

2013/09/20
  Nästa Music Widget

N
ext Music
Widget
- En mycket bra och annorlunda från andra plugin innan
tilldelats
Nästa Launcher för Android-enheter. Ljusa, visuella element play kommer att tillfredsställa även de mest krävande användarna.